nadpis

Obec v priebehu roka organizuje v spolupráci s vedením Základnej a Materskej školy pre občanov  kultúrne podujatia pri príležitosti:

  • KARNEVAL (mesiac január  - február)v priestoroch MŠ a ZŠ
  • DEŇ MATIEK  (mesiac máj) v priestoroch KD
  • DEŇ DETÍ (mesiac jún) v priestoroch MŠ a  ZŠ
  • ÚCTA K STARŠÍM (mesiac október) v priestoroch KD
  • SV. MIKULÁŠ (mesiac december) v priestoroch KD a kostola

Okrem kultúrneho programu je podané občerstvenie a malý darček s príspevkom obce.