nadpis

Organizačná štruktúra obecného úradu Abranovce

Starosta obce: František Štofko

Zástupca starostu obce: Štefan Ivanecký

Hlavný kontrolór obce: Bc. Róbert Róba

Pracovníci obecného úradu:

evidencia obyvateľov, správa daní a poplatkov, mzdová agenda, financovanie, účtovníctvo, výkazníctvo , rozpočtovníctvo, majetok, školstvo, pokladňa, fakturácia, spisová agenda – archív, štatistika

 • Viera Ivanecká
 • Ing. Veronika Križová

sociálna práca

 • PhDr. Iveta Róbová
 • Jana Magerová

Obecné zastupiteľstvo od 15.11.2014:

 • Ľubomír Štec
 • František Adamčák
 • Ján Jakub
 • Peter Ivanecký
 • Bc. Radoslav Krajňák
 • Jozef Križ

Komisia verejného poriadku:

 • Peter Ivanecký
 • Radoslav Krajňák
 • Štefan Ivanecký

Finančná komisia:

 • Ján Jakub
 • František Adamčák
 • Ľubomír Štec
 • Jozef Križ

Obec je súčasťou Spoločného stavebného úradu v Prešove.