nadpis

Rozpočet obce

Rok 2018

   Návrh rozpočtu

   Rozpočet

Rok 2017

   Návrh rozpočtu

   Rozpočet

Záverečný účet

Rok 2016

   Návrh záverečného účtu za r. 2016

   Záverečný účet za r. 2016

 Rok 2017

   Návrh záverečného účtu za r. 2017

   Záverečný účet za r. 2017