nadpis

Upratovanie chrámu a kaplnky: r. Anderková, r. Uhrinová