nadpis

OZNAMY

V stredu 15.11. začíname Filipovku – prípravné obdobie pred Narodením Spasiteľa, preto by sme mali prežiť tento čas vo viere a službe Bohu a v láskavosti k našim blížnym, zvlášť tým, ktorí sú odkázaní na našu pomoc. A mali by sme sa aj zamyslieť, čo by bolo, keby Kristus neprišiel do našej biedy a chudoby. Spolu s celou byzantskou cirkvou by sme sa mali snažiť stretnúť Krista, ako si to zasluhuje a tak ako to najlepšie poslúži nášmu duchovnému životu!

Je posledný týždeň kedy je potrebné nahlásiť odber časopisu Slovo na rok 2018. Cena pri odbere nad 11ks14 eur.

V stredu sa v kaplnke o 18.30 uskutoční stretnutie s deťmi ktoré sa pripravujú na sviatosť zmierenia a Eucharistie. Preto pozývam všetky deti, ktoré sú nahlásené.

Budúcu nedeľu 19.11. o 14.30 h. v Abranovciach – chráme, Vás pozývam na veľmi peknú mariánsku akadémiu, ktorá mala premiéru v Žehni v lete, ktorú pripravila sr. Bernadeta s deťmi. Pozývam na peknú chvíľu zamyslenia sa, spojenú s modlitbou sv. ruženca malých aj veľkých... 

Dnešnú nedeľu 12.11. Vám odporúčam výborný film podľa skutočných udalostí s názvom „O bohoch a ľuďoch“ o 16.40 h. na TV Lux. Tiež aj večernú reláciu o 21 h. „Quo vadis?“ s gréckokatolíckym kňazom Maxom Kašparu...