nadpis

 

Oznamy.

- V sobotu sa uskutoční Archieparchiálna odpustová slávnosť v Ruských Pekľanoch. Srdečne ste pozvaní.

- 26x sa organizujú Letné stretnutia gréckokatolíckej mládeže v Juskovej Voli. Cena je 55 eur platí sa na mieste. Registrácia je iba on line formulárom na stránke centra. Sú tam aj termíny.

 

V čase od 23.07.-30.07. vrátane tu nebudem. V mojej neprítomnosti ma zastupuje o. Greško zo Sigordu.