nadpis
responsive jquery slider joomla
free joomla slider module

Návrh záverečného účtu

Záverečný účet obce za r. 2016

Čítať viac

Štafetový beh mieru

8.5.2017 aj cez obec Abranovce

Čítať viac

Návrh VZN

o ochrane ovzdušia a o poplatkoch

Čítať viac

Udelenie pečate

obec s predpokladom stab. rozvoja

Čítať viac

Ochrana lesov

Zákon o ochrane pred požiarmi

Čítať viac

Abranovce v novinách

nováčik uprostred súťaže

Čítať viac

Liturgický program

liturgický program na tento týždeň

Čítať viac

Zvozový kalendár

zvozový kalendár pre rok 2017

Čítať viac

Rozpočet

rozpočet obce pre rok 2017

Čítať viac